Thứ Ba, 30/11/2021

12212328334638

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 152.992.255.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.491.663.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0152.992.255.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.491.663.350đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1249500.000đ
Giải ba○○○2795450.000đ