Thứ Ba, 31/03/2020

12194041435323

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 143.369.946.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.643.539.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0143.369.946.750đ
Jackpot 2○○○○○●21.821.769.900đ
Giải nhất○○○○○2640.000.000đ
Giải nhì○○○○1413500.000đ
Giải ba○○○2807950.000đ