Thứ Năm, 31/03/2022

05243439424916

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 61.525.768.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.579.829.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○061.525.768.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.579.829.350đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○651500.000đ
Giải ba○○○1450550.000đ