Thứ Năm, 31/10/2019

18192237474846

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 48.060.708.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.854.312.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○048.060.708.600đ
Jackpot 2○○○○○●04.854.312.100đ
Giải nhất○○○○○240.000.000đ
Giải nhì○○○○384500.000đ
Giải ba○○○859450.000đ