Thứ Bảy, 31/10/2020

08181920435450

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.074.947.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.287.180.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○131.074.947.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.287.180.900đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○410500.000đ
Giải ba○○○936650.000đ