Thứ Ba, 31/12/2019

02222628445527

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 105.104.974.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.982.010.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0105.104.974.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.982.010.050đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○936500.000đ
Giải ba○○○2160850.000đ