Thứ Năm, 31/12/2020

02152527375153

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 81.778.372.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.590.367.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○181.778.372.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.590.367.850đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○931500.000đ
Giải ba○○○1696350.000đ